Osiąganie zysków z wynajmu lokali mieszkalnych

Jedną z bardziej popularnych form inwestowania jest lokowanie środków pieniężnych w lokale mieszkalne przeznaczone do oddaniach w najem. Inwestycje tego typu są obarczone niewielkim stopniem ryzyka inwestycyjnego. Największe zyski możliwe są do osiągnięcia w dużych aglomeracjach, będących siedzibami licznych przedsiębiorstw dających miejsca pracy, a także siedzibami wyższych uczelni. W tego typu miastach występuje bardzo duże zapotrzebowanie na wynajmowanie lokali mieszkalnych zarówno przez środowisko studenckie, jak i przez młodych ludzi przybywających do dużych miast w poszukiwaniu pracy. W przypadku wynajmowania mieszkań studentom, największe zyski można osiągnąć w przypadku posiadania dużego lokalu – co najmniej 3 pokojowego. Im większa liczba wynajmujących studentów, tym szanse na osiągnięcie większych zysków. Tego rodzaju przychód można osiągnąć zarówno wówczas, gdy inwestor posiada wolne środki pieniężne, jak i wówczas, gdy decyduje się na inwestowanie pieniędzy pochodzących z kredytów bankowych. W takich sytuacjach odsetki od pożyczonych pieniędzy są w całości pokrywane z czynszów płaconych przez osoby wynajmujące dany lokal mieszkalny. Najczęściej wysokość wspomnianego czynszu jest zdecydowanie wyższa niż wysokość naliczanych odsetek, stąd pozostała część tej kwoty stanowi bez wątpienia zysk inwestora.

Rachunki oszczędnościowe jako alternatywna forma inwestowania pieniędzy

Jedną z form inwestowania bezsprzecznie pozbawioną wszelkiego ryzyka jest lokowanie nadwyżek finansowych w popularne konta oszczędnościowe. Są to nowe produkty bankowe, które są połączeniem tradycyjnych kont osobistych i popularnych lokat terminowych. Konta oszczędnościowe łączą największe cechy tych obydwu produktów służących przechowywaniu pieniędzy w bankach. Jedną z nich jest możliwość wpłacenia pieniędzy na rachunek bankowy, który jest zdecydowanie wyżej oprocentowaniu, aniżeli tradycyjne konto osobiste, z którego korzystamy robiąc zakupy i przelewając na nie comiesięczne wynagrodzenie. Obecnie prawie wszystkie banki oferują w katalogu produktów finansowych rachunki oszczędnościowe, które przeważnie są nawet wyżej oprocentowane niż klasyczne lokaty bankowe. Przewaga rachunków oszczędnościowych nad lokatami terminowymi polega nie tylko na ich wyższym oprocentowaniu, ale również na możliwości swobodnego dysponowania zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi. Zasady rachunku oszczędnościowego nie przewidują zablokowania pieniędzy na określony czas, lecz dopuszczają ich swobodne wpłacanie i wypłacanie w dowolnym czasie. Większość banków, które oferują swoim klientom możliwość inwestowania w rachunkach oszczędnościowych, pozwala na osiąganie większych zysków w przypadku lokowania więzach sum pieniędzy.

Korzystne inwestycje w nieruchomości

Rynek nieruchomości jest w ostatnich latach mało stabilnym narzędziem inwestycyjnym. Największe zyski można było osiągnąć na początku ubiegłego dziesięciolecia, kiedy to ceny nieruchomości oferowanych na polskim rynku były stosunkowo niskie. Osoby inwestujące w tym czasie swoje nadwyżki finansowe w nieruchomości, już po kilku latach mogły nie tylko odzyskać zainwestowanie pieniądze, ale z powodzeniem odebrać nawet 300% zysku. Najbardziej korzystne było inwestowanie w mieszkania i grunty budowlane. To właśnie ich wartość wzrosła najbardziej, obdarowujący ich właścicieli potężnymi zyskami. Mimo, iż obecnie inwestorzy decydujący się na ulokowani środków finansowych w nieruchomości nie mogą liczyć na kilkukrotne pomnożenie swoich pieniędzy w bardzo krótkim czasie, wciąż inwestycje w nieruchomości uważane są za jedne z najbardziej korzystnych, a jednocześnie obarczonych najmniejszym ryzykiem. W historii polskich inwestycji w nieruchomości, bardzo rzadko zauważa się okresy zdecydowanego spadku cen nieruchomości, a nawet jeśli takie miały miejsce, trwały zwykle bardzo krótko. Obecnie niezwykle korzystne jest lokowanie pieniędzy w mieszkania pod wynajem. Inwestor decydujący się na ten rodzaj lokowania środków pieniężnych uzyskuje wówczas zysk w dwojaki sposób: zarówno ze wzrostu wartości nieruchomości, jak i z wartości czynszu pobieranego z tytuły wynajmu.

Inwestowanie na giełdzie walutowej

W porównaniu z innymi formami inwestowania nadwyżek finansowych, giełda walutowa jest niezwykle korzystnym rynkiem, na którym występuje bodajże największa płynność i największy dzienny obrót kapitałowy. Inwestowanie na giełdzie walutowej może odbywać się w dwojaki sposób. Jedną ze stron transakcji przeprowadzanych w ramach giełdy kapitałowej są inwestorzy, których główną formą inwestowania i zarabiania pieniędzy jest spekulacja giełdowa. Drugą stroną transakcji giełdowych są najczęściej podmioty gospodarcze trudniące się importem i eksportem różnorodnych dóbr (towarów i usług). W obrocie występujących w ramach giełdy walutowej biorą udział również banki centralne krajów, których waluta jest przedmiotem obrotu na giełdzie. Do zadań banków centralnych tych państw należy pilnowanie a jednocześnie zapobieganie pojawienia się zbyt natężonego wzrostu lub spadku cen konkretnej waluty a także prowadzenie interwencyjnej formy sprzedaży lub kupna rodzimej waluty. Uczestnikiem giełdy walutowej może być każda osoba mająca dostęp do komputera połączonego z siecią internetową. W przypadku przystąpienia do inwestycji w ramach giełdy walutowej nie trzeba być podmiotem gospodarczym, prowadzącym działalność gospodarczą. W tych transakcjach mogą brać udział również osoby fizyczne dysponujące środkami finansowymi na minimalnym poziomie 1000 złotych.

Platformy transakcyjne narzędziem do inwestowania

Przed rozpoczęciem działalności inwestycyjnej, warto zapoznać się z możliwościami, jakie oferują nowoczesne internetowe platformy inwestycyjne. Za ich pośrednictwem możliwe jest inwestowanie nadwyżek pieniężnych w rozmaite produkty finansowe takie jak akcje, towary, waluty, indeksy i sektory gospodarki. Aby w pełni korzystać z możliwości, jakie oferują współcześnie działające platformy transakcyjne należy na jednej z nich zarejestrować swoje konto. Po jego aktywacji każdy uczestnik ma dostęp do profesjonalnych narzędzi analitycznych a także wszelkich dostępnych źródeł fachowej wiedzy z zakresu profesjonalnego inwestowania funduszy. Wspomniane narzędzia analityczne zdecydowanie ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji w zakresie inwestowania w konkretne programy inwestycyjne, zmniejszając jednocześnie do niezbędnego minimum ewentualne ryzyko nietrafionych inwestycji pieniędzy. Profesjonalne zarządzanie ryzykiem finansowym jest również ułatwione dzięki dostarczaniu przez administratorów platformy każdemu jej aktywnemu użytkownikowi wartościowych materiałów edukacyjnych. W oparciu o dostarczona wiedzę, każda osoba posiadająca na danej platformie transakcyjnej aktywne konto, może na bieżąco śledzić sytuację na rynku finansowym, a jednocześnie w oparciu o dostarczone materiały edukacyjne, jest w stanie podejmować trafne decyzje inwestycyjne.

Czy można inwestować bez pieniędzy

Inwestowanie bez pieniędzy – czy jest możliwe – jak najbardziej, jednak wiele osób nie myśli w takich kategoriach. Przeważnie inwestuje się w taki sposób swój czas i doświadczenie, jest się albo doradcą albo chce się zdobyć referencje. Taka inwestycja jest nie mniej opłacalna, niż ta, która wiąże się z lokowaniem konkretnej sumy pieniędzy. Co więcej może się okazać, że inwestycja, która nie wymaga żadnego wkładu własnego przyniesie więcej korzyści, niż ta, w której niezbędne są środki pieniężne. Co jednak można w ten sposób osiągnąć? W przypadku referencji otrzymuje się potwierdzenie tego, że ma się umiejętności w pewnym zakresie, które zostały pozytywnie ocenione przez bezstronną osobę lub firmę. Natomiast w przypadku bycia doradcą, czy innego typu ekspertem, inwestując swój czas i wiedzę zyskuje się większe grono potencjalnych klientów. Każdy chce dzisiaj coś dostać za darmo, a jeśli to, za co się nie zapłaci okaże się pomocne w życiu, to niekiedy warto zapłacić, by móc jeszcze bardziej być zadowolonym ze swojego życia. Taka inwestycja wiąże się więc z rozwojem osobistym, z osiągnięciem większego znaczenia na rynku pracy, czy w konkretnym sektorze rynku. Ryzyko, jakie się ponosi w takim przypadku jest minimalne, ponieważ nie traci się żadnych pieniędzy. Z drugiej strony swój poświęcony czas, który można by było spożytkować inaczej, na przykład wykonując dodatkową pracę, za którą otrzymałoby się wynagrodzenie.

Czy warto inwestować wszystkie oszczędności

Wiele osób uważa, że oszczędności ma się po to, by można było dzięki nim pomnożyć swój majątek. Jeśli nie są gdzieś ulokowane, nie wykorzystuje się ich potencjału, a przecież każda dodatkowo zarobiona złotówka bez wysiłku jest zawsze powodem do zadowolenia. Czy warto jednak inwestować wszystko, co się ma? Na początek warto rozważyć, czy suma, jaką się dysponuje jest duża z obiektywnego punktu widzenia, następnie należy wziąć pod uwagę to, czy jej utrata mocno odbije się na własnym samopoczuciu, czy planach na przyszłość. Kolejnym aspektem, jaki się rozpatruje, to ryzyko, jakie jest obecne w przypadku konkretnej inwestycji. Bardzo często zdarza się tak, że w różnego rodzaju loteriach wygrywają osoby, które najmniej się tego spodziewają, ponieważ nie liczą na sukces, a raczej grają dla zabawy. Takie podejście do inwestycji jest również wskazane, inaczej porażka może wpędzić w poważny dół psychiczny. Za każdym razem, kiedy jest mowa o inwestycji nie można zapominać o tym, że jest to pewnego rodzaju loteria, w której główną rolę odgrywa przypadek. Można oszacować jedynie większe lub mniejsze prawdopodobieństwo powodzenia, ale nigdy nie będzie mieć się pewności, czy coś się uda, czy nie. Z tego właśnie powodu lepiej nie stawiać wszystkiego na jedną szalę, nawet, jeśli prognozy są więcej niż optymistyczne.

Inwestycja – długo czy krótkoterminowa

Chcąc zainwestować, rozważa się możliwość wyboru rozwiązań krótko i długoterminowych. Ludzie, którzy nie mają zbyt dużych oszczędności, będą chcieli jak najszybciej uwolnić swoją gotówkę, zwłaszcza, jeśli ich co miesięczny przychód nie daje poczucia stabilizacji. Krótkoterminowe inwestycje nie zawsze są tak opłacalne, ponieważ, nawet, jeśli inwestycja przyniesie zysk, to jednak nie ukształtuje się on na takim poziomie, jak po roku czasu. Krótkie terminy to z drugiej strony mniejsze ryzyko niepowodzenia, a inwestycje są zwykle mniej skomplikowane i nie wymagają tak dużego zaangażowania ze swojej strony. W taki sposób można inwestować raz na jakiś czas, a jeśli jest taka możliwości, przedłużać inwestycję na kolejny krótki okres. Z kolei inwestycje długoterminowe są dobrym rozwiązaniem, jeśli ma się pod ręką większą gotówkę. W ten sposób można zapewnić sobie stały dochód z procentów, chociaż na przykładzie polityki Cypru, długie terminy inwestycji mogą wiązać się z ryzykiem utraty własnych środków. Warto zawsze zwracać uwagę na to, w jakiej instytucji się inwestuje, czy jej sytuacja finansowa jest stabilna, a także jak długo jest obecna na rynku. Inwestowanie długoterminowe mogą także oferować instytucje, których polityka nie ma nic wspólnego z etyką. Za każdym razem więc decyzja o wejściu w jakąś inwestycję musi być dobrze przemyślana.

Czy są specjaliści od doradztwa w co zainwestować

Czy osoba, która zupełnie nie ma pojęcia o danej inwestycji może i powinna w nią zainwestować – oczywiście! Obecnie wielu ludzi korzysta z pomocy profesjonalistów, którzy właściwie pokierują pieniędzmi, by zostały ulokowane we właściwym miejscu, przynoszącym zysk. Doradca inwestycyjny to osoba godna zaufania, ponieważ zazwyczaj jest tak, że zarobi on wtedy, kiedy i sam inwestor. Planowanie inwestycji ma bardzo duże znaczenie, jednak aby stać się pierwszorzędnym graczem na giełdzie, potrzeba ogromnego nakładu czasu, by zrozumieć, o co w tym chodzi i czym się kierować. Natomiast mając do dyspozycji doradcę, nie tylko nie trzeba wertować całej sieci, czy specjalistycznej literatury, ale można zainwestować, gdy tylko ma się na to ochotę i wolne środki pieniężne. W ten sposób lokując środki w funduszu, który dobrze rokuje, nie musimy się martwić o cały plan zagrywek inwestycyjnych, ponieważ doradca nas w tym wyręczy, chociaż inwestor będzie mieć w tym swój udział. Trudno się wobec tego dziwić, że instytucje bankowe coraz częściej zatrudniają takich właśnie fachowców, dzięki którym ludzie chętniej inwestują w bardziej ryzykowne rozwiązania, jakimi są fundusze inwestycyjne. Zaletą tak ulokowanych środków jest to, że nie trzeba tak naprawdę brać w tej całej szaradzie maklerskiej czynnego udziału, mając na względzie jedynie to, jaki procent ze swojego wkładu przypadnie w udziale inwestorowi.

Czy inwestowanie jest zawsze ryzykowne

Jeśli ktoś uważa, że inwestowanie to najlepszy sposób na czerpanie zysków z ciężko zarobionych własnych pieniędzy, trzeba mu przyznać choć trochę racji. Jednak, gdyby taka prawidłowość odnosiła się do wszystkich ludzi, którzy inwestują, większość byłaby by dzisiaj milionerami, a tak niestety nie jest. Większość możliwości inwestowania opiera się bowiem nie na suchych kalkulacjach i wyliczeniach, a bardziej na spekulacji. Warto więc o tym pamiętać iż nawet najlepsze przesłanki co do tego, by zainwestować mogą zwyczajnie nie przynieść żadnych korzyści, a jedynie utratę swoich pieniędzy. Zdecydowanie więcej jest osób, którym się nie powiodło, o czym zawsze należy pamiętać. Najgorszym z możliwych pomysłów, jest postawienie wszystkiego na jedną kartę, czyli zagrywka typu va banque. Tak zazwyczaj postępują tylko desperaci, którzy potrzebują dużą sumę pieniędzy na wczoraj. Kończy się to tym, że zamiast stać się bogatym, ma się długi lub jeszcze więcej długów niż przed inwestycją. Oczywiście łut szczęścia może się przydarzyć i takim osobom, ale taki cud zdarza się bardzo rzadko. Bardziej opłaca się inwestować mniejsze kwoty, ponieważ gdy coś nie wypali zawsze dysponuje się jeszcze zapleczem finansowym. W takiej sytuacji wciąż można planować inwestycję, uwzględniając odniesioną porażkę i wyciągając z niej wnioski na przyszłość.

error: Content is protected !!