Inwestycje w waluty obce

Inwestowanie nadwyżek finansowych w waluty obce jest jedną z bardziej popularnych metod inwestowania. Ta forma uzyskiwania zysków była niezwykle popularna w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy w naszym kraju niezwykle popularna była waluta amerykańska, czyli dolary. Tego rodzaju inwestycje były opłacalne z dwóch powodów. Po pierwsze duży popyt na amerykańską walutę gwarantował stuprocentową możliwość jej odsprzedaży po wyższym kursie. Po drugie, z uwagi na wysoką inflację i deprecjację polskiej złotówki, możliwość ulokowania dowolnej wysokości nadwyżek finansowych, powodowało w dłuższym okresie czasu nie tylko możliwość uzyskania zysku, ale przede wszystkim uniknięcia straty wynikłej ze spadku wartości polskiej waluty. W obecnych czasach coraz rzadziej spotyka się tego rodzaju inwestowanie w waluty obce. Ten rodzaj inwestowania został przeniesiony na grunt profesjonalnych giełd walutowych, których użytkownikami mogą być zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby prywatne. W przeciwieństwie do zysku uzyskiwanego w ubiegłym stuleciu wynikającego z wzrostu wartości waluty, obecnie zysk można osiągnąć zarówno w przypadku wzrostu kursu waluty jak i w sytuacji jej znacznego spadku. Aby skorzystać z możliwości uzyskiwania przychodów ze spekulacji walutowych warto jednak skorzystać z narzędzi informacyjno – edukacyjnych, jakie oferowane przez większość platform transakcyjnych, w oparciu o które odbywa się większość inwestycji walutowych.

Inwestowanie pieniędzy w produkty bankowe

Aby odpowiednio pomnażać posiadane środki finansowe nie wolno pozwolić, by, chociaż przez krótki czas były one wolne od możliwości przynoszenia zysku. Stąd specjaliści w zakresie finansów zalecają, by większe kwoty inwestować w nieruchomości, zaś mniejsze kwoty lokować w dostępnych produktach bankowych. Do dyspozycji obecnie mamy wiele zróżnicowanych form lokowania pieniędzy, których celem jest nie tylko oszczędzanie pieniędzy, ale również ich właściwej pomnażanie. Do produktów bankowych pozwalających na inwestowanie nadwyżek środków finansowych należą obecnie tradycyjne lokaty terminowe, rachunki oszczędnościowe, rachunki inwestycyjne, a także nowoczesne produkty strukturyzowane. Do najbardziej popularnych produktów strukturyzowanych należą narzędzia inwestycyjne będące pochodnymi popularnego inwestowania w papiery wartościowe, akcje, obligacje, waluty, indeksy, emisje długów, surowce, produkty ubezpieczeniowe a nawet metale szlachetne. Najważniejszą zaletą inwestowania w produkty bankowe służące inwestowaniu pieniędzy, jest ich całkowite bezpieczeństwo. Banki posiadają bowiem gwarancje Skarbu Państwa i w przypadku ewentualnej niewypłacalności, klienci nie stracą ulokowanych środków finansowych. Nadto należy zauważyć, ze wszystkie produkty bankowe są opatrzone najczęściej dużym prawdopodobieństwem osiągnięcia zakładanego zysku, a Ew przypadku lokat i rachunków oszczędnościowych, owy zysk jest już znany w momencie zawierania umowy z bankiem.

Inwestycje walutowe wciąż modne

Od niepamiętnych czasów ludzie bardzo chętnie inwestują swoje pieniądze w waluty obce. Jest to forma dość bezpiecznego lokowania nadwyżek finansowych, która tylko w bardzo sporadycznych sytuacjach przynosi straty. Wprawdzie zdarzają się sytuacje chwilowych obniżek kursu poszczególnych walut, lecz ryzyko w tym wypadku dotyczy tylko inwestowania na bardzo krótki okres czasu. Osoby, które w najbliższym czasie zamierzają ulokować swoje wolne środki finansowe powinny prześledzić kurs najbardziej popularnych walut w ostatnich miesiącach. Na jego podstawie będzie można podjąć decyzję, czy aktualnie jest dobry moment zainwestowania pieniędzy. W przypadku tego rodzaju inwestowania, przyszły potencjalny zysk jest bowiem uzależniony nie tylko od ceny, po której waluty zostaną sprzedane, ale również od ceny która obowiązuje w dniu kupna waluty. Obecnie coraz bardziej staje się popularne inwestowanie pieniędzy na giełdach walutowych takich. Tego rodzaju inwestycje najlepiej przeprowadzać przy pomocy dostępnych platform transakcyjnych. Wystarczy założyć i aktywować konto na dowolnej platformie transakcyjnej, by móc w pełni korzystać nie tylko z możliwości, jakie oferują obsługiwane przez nią produkty inwestycyjne, ale również z udostępnianych każdemu użytkownikowi materiałów edukacyjnych.

Lokata bankowa czy giełda walutowa

Posiadając wolne środki finansowe często zastanawiamy się, w jaki sposób je właściwie zainwestować, by do minimum zmniejszyć ryzyko ewentualnej straty, przy jednoczesnym założeniu maksimum zysku. Przy wspomnieniu strat finansowych, jakie ponieśli klienci spółki oferującej inwestowanie w złoto, obecnie rośnie świadomość polskiego społeczeństwa, które z większą rezerwą odnosi się do nowatorskich form lokowania pieniędzy. Stąd obecnie większą popularnością cieszą się produkty finansowe, które nie narażają potencjalnego inwestora na możliwość poniesienia ewentualnej straty finansowej. Z dostępnych instrumentów inwestycyjnych Polacy wybierają znacznie częściej popularne produkty bankowe aniżeli alternatywne formy inwestowania w waluty obce, akcje, obligacje i inne produkty strukturyzowane. Mimo, iż możliwość osiągnięcia większego zysku istnieje zdecydowanie większa w przypadku zarządzania spekulacjami giełdowymi aniżeli lokowania pieniędzy na tradycyjnych kontach bankowych, wciąż istnieje większe zapotrzebowanie na podstawowe produkty inwestycyjne oferowane przez banki. Polskie społeczeństwo w większej części bardzo ostrożnie podchodzi do inwestowania pieniędzy w narzędzia finansowe, które mimo, iż z założenia powinny przynieść większy zysk, obarczone są dużym ryzykiem straty zainwestowanych pieniędzy.

Jak bezpiecznie inwestować swoje pieniądze

Mimo, iż na świecie panuje wielki kryzys ekonomiczny i od wielu lat jesteśmy świadkami upadania wielkich spółek, korporacji i przedsiębiorstw, a także większego ubożenia społeczeństw wielu krajów, wciąż występuje duże zainteresowanie narzędziami finansowymi, dzięki którym możliwe jest korzystne inwestowanie nadwyżek finansowych. Obecnie potencjalni inwestorzy mają do wyboru bardzo szeroką ofertę niezwykle zróżnicowanych produktów finansowych, począwszy od klasycznych lokat bankowych po inwestowaniu w akcje spółek. Bez wątpienia drobni inwestorzy, posiadający niewielkie sumy pieniędzy wybierają najbardziej pewne i obarczone niewielkim ryzykiem formy oszczędzania pieniędzy z możliwości ich niewielkiego pomnożenia. Są to przede wszystkim lokaty bankowe i rachunki oszczędnościowe. W zależności od wysokości oferowanego oprocentowania produkty te wzajemnie się uzupełniają. W przypadku osób posiadających duże sumy pieniędzy, tradycyjne produkty bankowe takie jak lokaty i rachunki, są mało opłacalną formą inwestowania pieniędzy. Zysk na poziomie 3 – 5 % w skali roku zdaje się być niezbyt wysokim w porównaniu z innymi, alternatywnymi formami inwestowania środków pieniężnych. Niezwykle popularne jest więc w przypadku osób zamożniejszych inwestowanie w nieruchomości, akcje, obligacje, papiery wartościowe, waluty i inne produkty strukturyzowane.

Spekulacje na giełdzie walutowej

Jedną z dość popularnych form inwestowania wolnych środków finansowych jest spekulowanie na różnicach kursów walutowych. W przypadku tradycyjnego inwestowania w waluty obce, potencjalny inwestor uzyskuje zysk wyłącznie w przypadku kupna waluty obcej po niższym kursie, a jej sprzedaży w momencie, gdy kurs danej waluty znacząco wzrośnie. W momencie, gdy inwestor nie jest w stanie sprzedaż waluty po wyższej cenie, nie osiąga zysku, bądź sprzedając ją po niższym kursie, ponosi zdecydowaną stratę. W przypadku spekulacji na giełdzie walutowej możliwe jest osiąganie zysków zarówno przy spadku jak i wzroście kursu waluty. Powszechnie panuje przekonanie, że inwestowanie na giełdzie walutowej przeznaczone jest dla prawdziwych „rekinów finansowych” obracających dużymi finansami. Jest to błędne przekonanie, bowiem graczem na giełdzie walutowej może być każda osoba dysponująca funduszami na poziomie minimum 1000 złotych. Nie oznacza to, że tylko w obrębie takiej wysokości można inwestować środki mający przynieść potencjalny zysk. Giełda walutowa oferuje jej graczom możliwość zwielokrotnienia pierwotnego wkładu, a tym samym zwielokrotnienia potencjalnego zysku. Do tego celu służy specjalny mechanizm zwany potocznie dźwignią lub lewarem. W przypadku dźwigni wynoszącej 1:300 uczestnik giełdy dysponujący wkładem w wysokości minimalnego 1000 zł może obracać środkami finansowymi na poziomie 300 000 zł.

Jak i gdzie bezpiecznie inwestować pieniądze

Inwestowanie pieniędzy na pewno nie należy do łatwych i pozbawionych ryzyka czynności. Decyzje tego typu należy podejmować po dokładnym przeanalizowaniu możliwości finansowych, a także rentowności oferowanych produktów inwestycyjnych. Niestety wiedza polskiego społeczeństwa jest w tym zakresie zbyt mała, by pozwolić na swobodne dysponowanie zgromadzonymi środkami finansowymi i inwestowanie ich w produkty pozbawione jak najmniejszego ryzyka, za to gwarantujące osiągnięcie maksimum zysku. Edukacja w tym zakresie jest niewystarczająca, stąd by bezpiecznie inwestować duże kwoty pieniędzy warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy nie tylko doradzą formę inwestowania, ale jednocześnie mogą wspomóc proces inwestycyjny na bieżąco analizując wszelkie szanse i zagrożenia w danym obszarze. Przykładem tego rodzaju wsparcia są maklerzy giełdowi zajmujący się inwestowaniem pieniędzy w akcje. Przy ich pomocy i merytorycznym wsparciu możliwe jest inwestowanie w tego rodzaju produkty strukturyzowane bez posiadania nawet najmniejszej wiedzy w tym zakresie. Kolejnym narzędziem pomocnym w inwestowaniu pieniędzy są tradycyjne platformy transakcyjne. Będąc użytkownikiem takiej platformy, każdy otrzymuje dostęp do fachowej wiedzy w zakresie różnorodnych form inwestowania a także dostęp do bieżących analiz finansowych wspomagających proces decyzyjny w wyborze odpowiednich narzędzi inwestycyjnych.

Porównanie lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych

Współcześnie konstruowane oferty banków w zakresie lokowaniu nadwyżek finansowych przewidują zarówno lokaty terminowe, jak i rachunki oszczędnościowe. Obie te formy spotykają się z dużym zainteresowaniem szerokiego grona osób klientów, w szczególności osób fizycznych. Nie brakuje ani amatorów lokowania pieniędzy w tradycyjne lokaty, jak i zwolenników inwestowania pieniędzy na rachunkach oszczędnościowych. Konwencjonalne inwestowanie pieniędzy na lokatach jest bez wątpienia dość opłacalną formą pomnażania swoich pieniędzy, bowiem wysokość oprocentowania lokat bankowych jest zdecydowanie wyższe aniżeli oprocentowanie tradycyjnych kont osobistych. Niestety lokaty bankowe oprócz zdecydowanie wysokiego oprocentowania posiadają również pewne wady. Bezsprzecznie jedną z nich jest konieczność zablokowania pieniędzy na określony w umowie czas. Z uwagi na fakt, że krótkoterminowe lokaty bankowe są mało opłacalne, najczęściej inwestorzy korzystają z ofert lokat, których okres zwrotu wynosi więcej niż jeden miesiąc. Niestety w czasie trwania umowy lokaty terminowej, właściciel zgromadzonych na niej środków nie może z nich swobodnie korzystać. Inną formą inwestowania pieniędzy są rachunki oszczędnościowe. Stanowią one alternatywną propozycję dla osób, które chcą korzystać z wyższego oprocentowania zgromadzonych w banku pieniędzy, bez utraty możliwości swobodnego nimi dysponowania.

Inwestowanie w mieszkania pod wynajem

Możliwość osiągania zysków pochodzących z wynajmowania nieruchomości jest na pewno jedną z bardziej popularnych form lokowania nadwyżek finansowych. Ten rodzaj inwestowania daje w zasadzie stuprocentową gwarancję uzyskania zysku, przy jednocześnie bardzo niewielkim ryzyku poniesienia straty. Inwestowanie w nieruchomości przeznaczone pod wynajem jest najbardziej korzystne w dużych miastach, gdzie występuje wysokie zapotrzebowanie na najem zarówno lokali mieszkalnych jak i użytkowych. Można inwestować zarówno w mieszkania, hale produkcyjne, lokale sklepowe, lokale gastronomiczne, pomieszczenia biurowe, sale gimnastyczne, hale magazynowe, place pod parki maszynowe, a nawet pomieszczenia wynajmowane przez duże przedsiębiorstwa na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W ostatnich latach zauważa się szerzące się inwestowanie w budynki i duże hale, które dzielone są na niewielkie pomieszczenia, tak zwane „komórki”. W dobie, gdy nowoczesne budynki wielorodzinne rzadko posiadają pomieszczenia piwniczne, ich lokatorzy chętnie korzystają z możliwości wynajęcia wspomnianych wyżej komórek, do przechowywania niepotrzebnych mebli, kół samochodowych, sprzętu sportowego, roweru itp. przynosząc właścicielom komórek pewny zysk. Dość opłacalnym zdaje się tez być inwestowanie w mieszkania wynajmowane studentom. Istotne jest jednak kupowanie mieszkań w miastach będących ośrodkami akademickimi.

Giełda walutowa – sposobem na inwestowanie

Najogólniej rzecz ujmując, giełda walutowa jest globalnym rynkiem walutowym. Szacuje się, że dzienne obroty graczy inwestujących na najbardziej popularnej giełdzie sięgają około 4,5 biliona amerykańskich dolarów. Cechą charakterystyczną inwestowania i zarabiania na giełdzie walutowej jest spekulowanie na kursach walut, w obrębie konkretnych (wybranych przez gracza) parach walut. Wprawdzie handel na giełdzie może odbywać się w zasadzie w każdej walucie, jednak nie ma możliwości wybrania sobie dowolnych dwóch walut i spekulowania wyłącznie w tych ramach. Giełda walutowa dysponuje bowiem określonymi parami walut, które należy wybrać w ramach własnych preferencji. Określone są natomiast najbardziej popularne i prawdopodobnie najbardziej opłacalne pary walutowe. Na pierwszym miejscu znajduje się spekulacja w obrębie Euro – Dolar. Podczas kupowania waluty obowiązuje jej cena kupna nazywana na giełdzie „Ask”, natomiast w przypadku sprzedaży liczona jest wartość waluty po cenie sprzedaży, zwanej „Bid”. Różnica między Ask i Bid to spread, będący bezpośrednim wyznacznikiem zysku podmiotu inwestującego. Zysk ze spreadu liczony jest w specjalnych jednostkach, które na giełdzie walutowej nazywane są pipsami. Jeden pips to dzięsięciotysięcza części kursu. W trakcie inwestowania na giełdzie walutowe istnieje możliwość osiągania zysku zarówno przy spadku jak i wzroście kursu konkretnej waluty.

error: Content is protected !!