Posts Tagged ujemny libor chf

Inwestowanie pieniędzy na lokatach

Lokaty bankowe cieszą się sporym zaufaniem klientów, jednak powoli stają się reliktem inwestycyjnym. Głównym powodem jest niski zarobek na lokacie, w zasadzie w większości przypadków jest to niewiele ponad waloryzację złotówki. Do takiego stanu rzeczy przyczynił się między innymi podatek Belki, zmuszający podatnika do oddania dziewiętnastu procent zysku z lokaty. Banki prześcigają się w tworzeniu ofert dla swoich klientów, obniżając prowizje i zwiększając stopy zwrotu, wszystko, by przyciągnąć jak największą ilość klientów. Inwestowanie jednorazowe przynosi mniej korzyści niż cykliczne, rozłożone w czasie. Trzeba przy odbieraniu zysków wyczuć dobry moment, by z inwestycji wyciągnąć możliwie najwyższy zarobek. Chcąc założyć lokatę należy zastanowić się na jak długi okres chcemy ulokować pieniądze w banku. Oczywiście, im dłuższy okres, tym potencjalne zyski są wyższe, jednak należy pamiętać, że wcześniejsze zerwanie umowy skutkuje utratą części lub wszystkich zysków. Najczęstszymi terminami zapadalności proponowanymi przez banki są okresy jednomiesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Należy również przyjrzeć się rodzajowi oprocentowania. Powszechnym rodzajem oprocentowanie na lokatach jest oprocentowanie stałe. W przypadku oprocentowania stałego bank z góry informuje, ile zarobi na lokacie jego klient. W przypadku oprocentowania zmiennego sprawa przedstawia się zgoła inaczej: zysk uzależniony jest od warunków panujących na rynku. Zmienia się za sprawą wahań wartości pieniędzy międzybankowych, inflacji czy stóp procentowych. Kolejnym rodzajem oprocentowania, na jakie może się natknąć przyszły posiadacz lokaty, jest oprocentowanie progresywne, które ulega zwiększeniu w czasie. Aby uzyskać wymierną informację dotyczącą rzeczywistego procentowego zysku w przypadku oprocentowania progresywnego należy wyciągnąć średnią z sumy wszystkich stóp oprocentowania występujących w umowie.

error: Content is protected !!