Posts Tagged amundi obligacji notowania

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są bardzo ciekawym pomysłem na ulokowanie pieniędzy. Regularne wpłacanie nawet niewielkiej składki w odpowiednio długim czasie powinno przynieść adekwatne dochody. Fundusze inwestycyjne oferują swoim klientom profesjonalną obsługę portfela inwestycyjnego, opiekę specjalistów i co najważniejsze: atrakcyjne oprocentowanie. Długoterminowe inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest dosyć bezpieczne. Fundusz, zgromadziwszy kapitał od wszystkich swoich klientów jest w stanie odpowiednio zdywersyfikować powierzone środki. Dzieli je więc pomiędzy ryzykowne, ale wysoko rentowne akcje, wolno pracujące, lecz nie mogące niczym zaskoczyć obligacje oraz inne papiery wartościowe. Dzięki takiemu zabiegowi klient może sporo zarobić bez ryzyka; nawet jeśli akcje spadną nie straci, ponieważ sytuację ratują obligacje. W przypadku giełdowej hossy zyskuje więcej. Odpowiednie ulokowanie pieniędzy jest istotne, dlatego przed wyborem funduszu inwestycyjnego dobrze jest przyjrzeć się umowie, prowizjom oraz stopom zwrotu, wypracowanym przez dany fundusz. Biorąc pod uwagę, że giełda polska zaliczana jest do średnich, warto zainwestować w fundusz o średnim kapitale; fundusze o bardzo dużych kapitałach nie mają w co zainwestować, więc często część pieniędzy jest „mrożona”, małe kapitałowo fundusze, ze względu na stosunkowo niewielką ilość środków, którymi mogą dysponować, muszą obrać kurs na albo bezpieczne, ale mało rentowne sposoby inwestycji, albo wysoko zarobkowe, lecz ryzykowne. Nie mają takiej swobody działania, jak fundusze dopasowane kapitałem do giełdy.

error: Content is protected !!