Zarabianie w Internecie
 

Jakie koszty możemy rozliczać w firmie

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pozwala na rozliczanie różnorodnych kosztów wynikających z podejmowanych działań. Katalog owych kosztów jest bardzo obszerny. Podstawowymi wydatkami są opłaty za posiadanie biura oraz wszelkie koszy związane z mediami i sieciami teleinformatycznymi. Zarówno kwoty miesięcznych opłat za wynajem lokalu, jak i koszty zużycia energii elektrycznej, czy wody pozostają w ramach wydatków firmowych. Przedsiębiorcy mogą również swobodnie rozliczać wszelkie koszty używania telefonów komórkowych oraz posiadania stałego dostępu do sieci internetowej. Wymienione wyżej rachunki stanowią podstawowe oraz najważniejsze elementy miesięcznych wydatków. Drugim aspektem kosztowym jest posiadanie pracowników. Kwoty wynagrodzenia oraz koszty ubezpieczenia pracowników są możliwe do odliczenia w ramach firmy. Również najemni zatrudnieni, a więc osoby wykonujące prace na zasadzie umowy o dzieło albo umowy zlecenie stanowią wydatki przedsiębiorców. Wszystkie te kwoty wykazujemy we właściwych deklaracjach podatkowych. W ramach firm możemy nabywać różnorodne sprzęty potrzebne do wykonywania zadań służbowych, rozliczać paliwo do samochodów firmowych oraz nabywać gadżety promocyjne dla klientów. Sposoby gospodarowania posiadanymi dochodami pozostają do samodzielnej decyzji przedsiębiorcy. Niemniej jednak, musza to być koszty, które można udokumentować jako wydatek firmowy.

Główny Urząd Statystyczny dla przedsiębiorców

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga posiadania odpowiedniego wpisu do ewidencji urzędów statystycznych. One właśnie nadają nam numery REGON. Owe dokumenty realizowane są jednak w ramach „jednego okienka”, a więc urząd rejestrowy przekazuje wszystkie informacje o naszej firmie. Wielu przedsiębiorców nie ma styczności z urzędami statystycznymi, w ramach prowadzenia własnej firmy. Są to bowiem instytucje nie wymagające miesięcznych, ani kwartalnych deklaracji. Nie wszyscy również wykazują realizowanie zadań pozostających w kręgu zainteresowań urzędów. Niemniej jednak, istnieje wiele przedsiębiorstw oraz małych firm, które systematycznie zobligowane są do wypełniania różnorodnych ankiet oraz sprawozdań. Szczególnie firmy współpracujące na rynku międzynarodowych albo całkowicie działające na rynkach obcych podlegają różnorodnym statystykom. Obowiązkiem takiego biznesmana jest terminowe oraz rzetelne przekazywanie informacji do właściwego urzędu. Wszystkie niezbędne informacje oraz formularze otrzymujemy drogą mailową. Jest to zatem naszywki i bezproblemowy sposób komunikowania się z urzędami. Wypełnione ankiety również przekazywane są na drodze elektronicznej. Nie ma zatem konieczności drukowania oraz wysyłania papierowych egzemplarzy. Mimo tak uproszczonych form porozumiewania się oraz ograniczeniu formalności do minimum, urzędy statystyczne i tak pozostają w kręgu nie lubianych instytucji.

Kontrola legalności oprogramowania

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga dysponowania odpowiednim sprzętem komputerowy. Zdecydowana większość różnorodnych rodzajów przedsiębiorstw korzysta z owych osiągnięć technologicznych. Komputery pomagają w bieżących sprawach firmowych, poprawiają możliwości kontaktu z klientami oraz pomagają w przygotowywaniu różnorodnych zestawień, czy dokumentacji księgowej. Nic zatem dziwnego, że owe urządzenia odnajdziemy w większości firm i instytucji gospodarczych. W przypadku przedsiębiorców stosowane są o wiele bardziej restrykcyjne zasady dotyczące legalności oprogramowania komputerowego. W domach prywatnych nie musimy, tak bardzo, obawiać się różnorodnych kontroli. Większość posiada jakieś elementy nielegalnego oprogramowania, aczkolwiek wykorzystujemy je na własny użytek, co nie jest w kręgu największej zainteresowania organów ścigania. Całkowicie odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku firm i instytucji gospodarczych. Tutaj ciągle kontrolowana jest legalność wykorzystywanych programów księgowych. Wybrani kontrolerzy mają prawo wglądu do naszych firmowych komputerów oraz obejrzenia dokumentów zakupu oprogramowania. Wszelkie odstępstwa, w tym zakresie, karane są mandatami finansowymi. Większość przedsiębiorców stara się pilnować oryginalności posiadanego oprogramowania. Wiele firm handlowych oferujących komputery proponuje również urządzenia z zainstalowanymi podstawowymi programami użytkowymi.

Samochód w firmie

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dysponowania różnorodnymi środkami trwałymi. Podstawowym materiałem, w tym zakresie, staje się posiadanie samochodu firmowego. Jest to niezbędny element każdej działalności. Dzięki niemu możemy swobodnie realizować zadania służbowe. Samochód służbowy stanowi środek transportu służący do przemieszczania się pomiędzy firmą, klientami oraz przewożenia różnorodnych elementów i wyposażenia. Możemy korzystać z niego w dowolny sposób, w ramach prowadzenia czynności firmowych. Rozliczanie takiego pojazdu zależy jednak od rodzaju posiadanego auta. zmiany ustawowe wprowadziły rozgraniczenie pomiędzy standardowymi samochodami osobowymi stosowanymi w firmie, a typowymi samochodami firmowymi, czyli pojazdami dwumiejscowymi z pieczątką VAT-1. Pierwszy rodzaj samochodów nie może być całkowicie rozliczany w ramach firmy. Ograniczeniu uległy możliwości obniżania przychodów firmowych z tytułu zakupionego paliwa samochodowego. Już tylko pewien procent wszystkich wydatków albo ściśle określona wartość roczna może pomniejszyć nasze przychody. W przypadku samochodów z pieczątką VAT-1 nie ma takiego problemu. Są to rozwiązania motoryzacyjne, które podlegają całkowitym odliczeniom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Również wszelkie koszty napraw oraz różnorodne wydatki związane z serwisowaniem i przeglądami nie zostaną podważone przez organy kontrolujące.

Hodowla psów jako działalność gospodarcza

Prowadzenie hodowli psów rasowych nie jest traktowane jako prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Najczęściej również nie jest to działanie zarejestrowane w taki sposób. Hodowle nie wymagają bowiem posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a są usankcjonowane odrębnymi przepisami ustawowymi. Nic zatem dziwnego, że wiele osób nie rozpatruje owych czynności zarobkowych kategoriach własnego biznesu. Niemniej jednak, coraz częściej spotkamy się ze zjawiskiem gospodarczego prowadzenia hodowli. Wielu przedsiębiorców dołącza takie działania skład zakresu zainteresowań firmy. Prowadzenie hodowli psów rasowych, ale również wszelkich innych zwierząt może stanowić rodzaj działalności gospodarczej. Wszelkie wydatki związane z posiadaniem zwierząt, kupowaniem pokarmu, czy opłacaniem leczenia weterynaryjnego może stanowić koszty firmowe. Pod tym względem, zdecydowanie korzystniej wypada włączenie hodowli psów do działalności zarejestrowanej w ewidencji. Niemniej jednak, sytuacja zmienia się w odniesieniu do odpowiedzialności oraz w sprawach rękojmi. Sprzedaż szczeniaków jest specyficznym rodzajem prowadzenia firmy, w którym nie mamy pewności jakości oferowanego towaru. Istnieje szereg różnorodnych rodzajów chorób oraz problemów, które nie są wykrywalne w wieku oddania psa. Prowadząc własną firmę musimy się liczyć z możliwością popadnięcia w konflikt gospodarczy z niezadowolonym klientem. Sprawy te najczęściej kończą się w sądach gospodarczych.

Wizytówka podstawowym elementem profesjonalnej firmy

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga wielu kroków zmierzających w celu zapewnienia większej rozpoznawalności naszej firmy. Jednym z takich kroków jest posiadanie profesjonalnych wizytówek. Na niewielkich kawałkach papieru podawane są wszystkie dane kontaktowe oraz adresowe przedsiębiorstwa. Wizytówka jest powszechnie stosowanym przedmiotem w procesie różnorodnych transakcji gospodarczych. Możemy wyróżnić dwa rodzaje wizytówek. Najpopularniejsze są wizytówki ogólne firmy. Na nich zamieszczamy wszystkie dane przedsiębiorstwa pozwalające klientowi na kontakt. Znajduje się tutaj również logo oraz ewentualne kierunki działalności. Wygląd wizytówki oraz jej zawartość pozostaje w gestii zamawiającego. Niemniej jednak, podane wyżej dane, stanowią priorytetowe informacje zamieszczane na takich ulotkach. Innym rodzajem wizytówek są wizytówki imienne. Stosuje się je w momencie posiadania pracowników. Każdy przedstawiciel handlowy oraz osoba kontaktująca się z klientami powinna posiadać taką informację. Zawiera on dane firmowe oraz bezpośredni kontakt do pracownika. ten sposób zdecydowanie ulepszamy i skracamy drogę porozumiewania się pracownika z klientem i odwrotnie. Wizytówki są łatwe w wykonaniu oraz stosunkowo niedrogie. Każdy przedsiębiorca może pozwolić sobie na taki wydatek. Najczęściej dołączamy je do składanych ofert oraz przekazujemy obecnym klientom danego przedsiębiorstwa.

Problematyka reprezentacji firmy

Wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga ustanowienia odpowiedniej reprezentacji. Oznacza to, że jedynie wybrane osoby mogą reprezentować firmę w procesach handlowych, podpisywaniu umów na dostawy, czy różnorodnych sprawach urzędowych. Najczęściej właściciele pozostają jedynym upoważnionymi osobami. Jest to najprostsza i nie wymagająca dodatkowych formalności kwestia reprezentowania. Właściciele podpisują dokumenty formalne, wystawiają faktury oraz parafują dokumenty urzędowe. Nie zawsze jedna taka sytuacja ma rację bytu. Jeżeli prowadzony rodzaj działalności gospodarczej wymusza, na właścicielu, częste przebywanie poza siedzibą firmy, to konieczne staje się upoważnienie innej osoby do zastępowania go w czasie nieobecności. Dobrym rozwiązaniem będzie pozostawienie kogoś z najbliższej rodziny. W przypadku firm rodzinnych to małżonkowie albo dorosłe dzieci właścicieli. Te osoby darzymy bowiem największym zaufaniem i możemy powierzyć im swoje kompetencje. Czasami jednak decydujemy się na upoważnienie obcej osoby pozostającej pracownikiem firmy. Zakres upoważnienia ustalany jest na podstawie pisemnego oświadczenia obu stron. Właściciel wyszczególnia zakresy działania, w których pracownik może samodzielnie podejmować decyzje, a pracownik decyduje się przyjąć owe upoważnienie. Dokument jest ogólnie dostępny i może zostać zweryfikowany przez zainteresowanych partnerów biznesowych.

Dochód a przychód w firmie

Problematyka prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością rozróżnienia dwóch podstawowych kwestii finansowych. Mowa tutaj o pojęciu dochodu firmowego, a przychodu firmowego. Oba pojęcia nie są bowiem tożsame. Jeden i drugi zasób finansowych oznacza zupełnie inne kwestie. Pierwszym do omówienia powinien być przychód. Stanowią go wszystkie faktury sprzedażowe wystawione w ramach działania firmy. Przychodem zatem jest tylko kwota netto dodana ze wszystkich faktur. Nie jest to jednak suma, jaka pozostaje do naszej dyspozycji. Nie jest to również wartość brana pod uwagę w naliczeniach podatkowych. Przychód informuje nas o funkcjonowaniu gospodarczym posiadanego przedsiębiorstwa oraz o możliwościach danej firmy. Najważniejszy pozostaje jednak dochód. To jest właśnie suma, jaka pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów. Wydatki związane z prowadzeniem biura, tudzież koszty zatrudnienia pracowników będą wchodziły w skład odliczeń. Dochody firmowe obliczane są poprzez odjęcie wszystkich kosztów od wartości wystawionych faktur sprzedażowych. Dochód jest również podstawą naliczania należności podatkowych. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga dokładnego rozróżniania oby rodzajów środków. Obie kwestie jednak można łatwo ustalić. Wszelkie programy księgowe, jakie możemy stosować w firmie i przedsiębiorstwie samodzielnie naliczają poszczególne wartości. W naszej gestii pozostaje jedynie prawidłowe odczytywanie wyników sumowania.

Aport środków trwałych do spółki

Prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej to również opcje różnorodnych modyfikacji swojego przedsiębiorstwa. Na przestrzeni czasu konieczne staje się unowocześnianie wszystkich aspektów działania. Nic zatem dziwnego, że wielu właścicieli dokonuje zmian i przeobrażeń własnej firmy w bardziej skomplikowane, ale o wiele bardziej użytkowe formy organizacyjne. Wszelkie czynności modyfikacji wiążą się jednak z szeregiem problemów, jakie musimy rozwiązać. Najważniejszym problemem staje się przeniesienie własności firmy. Każde Przedsiębiorstwo posiada bowiem różnorodne środki trwałe. Są nimi samochody, czy komputery, które pozostają na wyposażeniu firmy. W skład takich środków wlicza się również różnorodne oprogramowanie kupione i rozliczane w danej firmie. Wszystkie te elementy trzeba wprowadzić na stan nowej jednostki jako aport. Problematyka aportu jest trudnym zagadnieniem księgowym. Raczej nie uporamy się z tym problemem bez pomocy specjalisty. Konieczne staje się bowiem dokonanie wyceny posiadanych zasobów. Jest to podstawa wprowadzenia owego materiału na stan nowej firmy, ale również podstawa opodatkowania. W działalności gospodarczej nie ma bowiem mowy o prezentach. Wszystkie aporty opodatkowane są podatkiem dochodowym. Niejednokrotnie koszty tego podatku są bardzo wysokie i przedsiębiorcy rezygnują z zabiegów przenoszenia środków. O wszelkich zmianach działalności warto zatem pomyśleć odpowiednio wcześniej.

Problem zawieszenia działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca musi dokładnie znać zasady w związku z ewentualnym zamknięciem oraz zawieszeniem prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że powinniśmy poczytać i zapoznać się z ogłoszeniami urzędu miasta, publikowanymi dla wszystkich przedsiębiorców. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej jest procesem ograniczonym czasowo. Nie można przekroczyć wyznaczonego terminu zawieszenia. W tym okresie przedsiębiorca nie ma konieczności odprowadzania kładek na ubezpieczenie oraz składania deklaracji podatkowych. Jest on, niejako, częściowo wyizolowany od bieżących problemów firmy. Niestety, owo wyizolowanie może trwać jedynie przez okres kilku miesięcy. Potem konieczne jest wznowienie prowadzonej działalności gospodarczej, choćby na czas jednego dnia. W przepisach dopuszczana jest możliwość dwukrotnego zawieszenia działalności gospodarczej na taki sam okres czasu. Warto jednak zachować ostrożność w owych działaniach, gdyż możliwość zawieszenia szybko może ulec zakończeniu. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla początkującego przedsiębiorcy będzie wyrejestrowanie firmy. Efekt jest podobny, a zachowujemy prawo zawieszenia na bardziej pewne okresy gospodarki rynkowej. W jednym i drugim przypadku musimy pofatygować się do właściwego urzędu oraz złożyć właściwe drugi. Możemy to zrobić w ściśle okresowym terminie, a więc pilnowanie dat staje się podstawowym zakresem działań.

error: Content is protected !!