Założyć swój interes

Skoro podjęliśmy decyzję o założeniu własnej firmy, mamy już napisany biznesplan poprzedzony gruntowną analizą rynku, zgromadziliśmy też środki finansowe konieczne żeby rozpocząć, pozostaje nam założenie przedsiębiorstwa formalnie. Zajęcie o tyle pracochłonne, z trzeba w każdym urzędzie odstać swoje w okienku. Wprawdzie biznes zajmuje poważne miejsce w kampaniach przedwyborczych partii politycznych, jednak ułatwienia w zakładaniu własnej firmy, mimo, ze obiecywane, są niewielkie, żeby nie powiedzieć żadne. Po pierwsze musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Dokonamy tego w Urzędzie Gminy, wypełniając stosowne formularze. Nie dla każdego będą one jasno sformułowane, więc jeśli mamy wątpliwości lepiej zapytać urzędnika, żeby nie zostać odesłanym z kwitkiem. Kolejny urząd na liście do odwiedzenia w ramach zakładania działalności to urząd statystyczny. Jest to konieczne jedynie w przypadku zakładania spółki cywilnej. Jeśli działalność będzie jednoosobowa, regon załatwi za nas Urząd Gminy. Kolejny punkt na drodze do zostania przedsiębiorcą to urząd skarbowy. Musimy zadeklarować formę opodatkowania jełki chodzi o podatek dochodowy, oraz jeśli nasza działalność tego wymaga, zgłosić się, jako płatnik podatku od towarów i usług. Po dopełnieniu tych obowiązków musimy jeszcze odwiedzić ZUS, zgłosić siebie do obowiązkowych ubezpieczeń i nasz biznes może zacząć działać.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!