Zakładamy spółkę jawną

Jeżeli chcemy założyć spółkę jawną, powinniśmy wiedzieć, że to dobry wybór w przypadku niedużych firm złożonych z niewielkiego, ale stałego zespołu ludzi, którzy sobie nawzajem ufają i dobrze im się razem pracuje. Należy pamiętać o odpowiedzialności za zobowiązania, którą ponoszą wszyscy wspólnicy i to w wysokości całego swojego majątku. Przed przystąpieniem do takiej spółki musimy wiedzieć o tym, że jeśli posiada ona już jakieś zobowiązania, automatycznie zaczniemy ponosić za nie odpowiedzialność majątkową. Wszyscy wspólnicy mogą występować jako reprezentanci spółki w każdej czynności z nią związanej. W spółce jawnej nie istnieją organy takie jak zarząd. Ie ma tam również rady nadzorczej. Przed założeniem takiej spółki najlepiej jest zawrzeć odpowiednią umowę, w której powinny być zawarte najważniejsze informacje jej dotyczące takie, jak adres, dane każdego ze wspólników, wniesione wkłady (warto pamiętać o tym, że nie muszą to być kwoty pieniężne) i przedmiot oraz czas trwania naszej spółki. Gdy nie podamy informacji o wysokości wkładów, przyjmuje się automatycznie, że są one identyczne w przypadku każdego ze wspólników. Jeśli chodzi o czas, nie musi on być określony – w takim wypadku nie trzeba podawać go w umowie. o sporządzeniu takiej umowy należy udać się do Krajowego Rejestru Sądowego – jest to niezbędne do zarejestrowania naszej nowo założonej spółki. Po tym nasza spółka zacznie funkcjonować.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!