Zakładamy firmę komandytowo-akcyjną

Wybierając rodzaj prowadzonej przez nas działalności, możemy zdecydować się na spółkę komandytowo-akcyjną. To spółka osobowa składająca się z kilku wspólników. Jeden z nich musi być w pełni odpowiedzialny przed wierzycielami za jej wszystkie zaciągnięte zobowiązania. Natomiast obowiązkiem drugiego jest natomiast posiadanie akcji. Jej celem jest prowadzenie działalności prowadzonej pod własną firmą. To bardzo atrakcyjna forma działalności gospodarczej. Jest ona bowiem opłacalna, jeżeli chodzi o podatki. Nie występuje w niej bowiem podwójne opodatkowanie naszych dochodów, a także można odroczyć płatność owego podatku do chwili, gdy wspólnicy podejmą decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy. Przed założeniem takiej spółki musimy jednak pamiętać, iż jej kapitał zakładowy nie może wynosić mniej aniżeli pięćdziesiąt tysięcy złotych. Z racji tak wysokiej kwoty nie jest to dobre rozwiązanie dla najmniejszych firm. Jeśli chcemy stworzyć tego typu spółkę, naszym obowiązek jest przyjęcie statutu, a także wpisanie naszej spółki do odpowiedniego rejestru. Taki statut musi zawierać w swojej treści między innymi nazwę oraz adres naszej nowo powstałej spółki, przedmiot, którego dotyczy działalność, kwoty wkładów, jakie wnoszą osoby, które są komplementariuszami oraz wysokość naszego kapitału (czyli przynajmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych, może być to oczywiście kwota wyższa), a także ilość akcji. Spółkę musimy zarejestrować w odpowiednim miejscu, jakim jest KRS.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!