Spekulacje na giełdzie walutowej

Jedną z dość popularnych form inwestowania wolnych środków finansowych jest spekulowanie na różnicach kursów walutowych. W przypadku tradycyjnego inwestowania w waluty obce, potencjalny inwestor uzyskuje zysk wyłącznie w przypadku kupna waluty obcej po niższym kursie, a jej sprzedaży w momencie, gdy kurs danej waluty znacząco wzrośnie. W momencie, gdy inwestor nie jest w stanie sprzedaż waluty po wyższej cenie, nie osiąga zysku, bądź sprzedając ją po niższym kursie, ponosi zdecydowaną stratę. W przypadku spekulacji na giełdzie walutowej możliwe jest osiąganie zysków zarówno przy spadku jak i wzroście kursu waluty. Powszechnie panuje przekonanie, że inwestowanie na giełdzie walutowej przeznaczone jest dla prawdziwych „rekinów finansowych” obracających dużymi finansami. Jest to błędne przekonanie, bowiem graczem na giełdzie walutowej może być każda osoba dysponująca funduszami na poziomie minimum 1000 złotych. Nie oznacza to, że tylko w obrębie takiej wysokości można inwestować środki mający przynieść potencjalny zysk. Giełda walutowa oferuje jej graczom możliwość zwielokrotnienia pierwotnego wkładu, a tym samym zwielokrotnienia potencjalnego zysku. Do tego celu służy specjalny mechanizm zwany potocznie dźwignią lub lewarem. W przypadku dźwigni wynoszącej 1:300 uczestnik giełdy dysponujący wkładem w wysokości minimalnego 1000 zł może obracać środkami finansowymi na poziomie 300 000 zł.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!