Rachunki oszczędnościowe jako alternatywna forma inwestowania pieniędzy

Jedną z form inwestowania bezsprzecznie pozbawioną wszelkiego ryzyka jest lokowanie nadwyżek finansowych w popularne konta oszczędnościowe. Są to nowe produkty bankowe, które są połączeniem tradycyjnych kont osobistych i popularnych lokat terminowych. Konta oszczędnościowe łączą największe cechy tych obydwu produktów służących przechowywaniu pieniędzy w bankach. Jedną z nich jest możliwość wpłacenia pieniędzy na rachunek bankowy, który jest zdecydowanie wyżej oprocentowaniu, aniżeli tradycyjne konto osobiste, z którego korzystamy robiąc zakupy i przelewając na nie comiesięczne wynagrodzenie. Obecnie prawie wszystkie banki oferują w katalogu produktów finansowych rachunki oszczędnościowe, które przeważnie są nawet wyżej oprocentowane niż klasyczne lokaty bankowe. Przewaga rachunków oszczędnościowych nad lokatami terminowymi polega nie tylko na ich wyższym oprocentowaniu, ale również na możliwości swobodnego dysponowania zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi. Zasady rachunku oszczędnościowego nie przewidują zablokowania pieniędzy na określony czas, lecz dopuszczają ich swobodne wpłacanie i wypłacanie w dowolnym czasie. Większość banków, które oferują swoim klientom możliwość inwestowania w rachunkach oszczędnościowych, pozwala na osiąganie większych zysków w przypadku lokowania więzach sum pieniędzy.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!