Przedsiębiorca a urlop wypoczynkowy

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest rozwiązaniem zarobkowym, które posiada swoje cechy charakterystyczne. Nie możemy porównywać własnej firmy i pracy we własnej firmie do pozostawania w stosunku pracy z osobnym pracodawcą. Będąc pracownikiem mamy bowiem prawo urlopowe. Jest to najbardziej pozytywny aspekt całego zatrudnienia. Urlop przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia podjęcia zatrudnienia. Najniższy wymiar urlopu wynosi 20 dni w roku. Zatrudnieni posiadający odpowiedni straż zawodowy mogą korzystać z wyższego wymiaru urlopu wynoszącego 26 dni. Urlop wykorzystywany jest zgodnie z oczekiwaniami zatrudnionego. To on decyduje kiedy chciałby skorzystać z owego wypoczynku. Również ilość dni urlopu pozostaje w gestii zatrudnionego. W przypadku samodzielnych przedsiębiorców sprawa wygląda zupełnie inaczej. Nie mają oni możliwości swobodnego korzystania z urlopu. Oczywiście możliwe jest zorganizowanie rodzinnego wyjazdu, niemniej jednak nie ma możliwości odizolowania się od działań firmowych. Większość klientów będzie korzystać z możliwości kontaktu telefonicznego z właścicielem, nawet w terminie ustalonego wyjazdu. Wszelkie kwestie dokonywania płatności firmowych również pozostają niezmienne. Urlop przedsiębiorców musi zatem być przemyślany i zorganizowany tak, aby mieć możliwość kontaktu z firmą i swoimi klientami. Komputer z dostępem do Internetu oraz telefon są zatem nieodzownym elementem każdej wyprawy.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!