Problematyka reprezentacji firmy

Wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga ustanowienia odpowiedniej reprezentacji. Oznacza to, że jedynie wybrane osoby mogą reprezentować firmę w procesach handlowych, podpisywaniu umów na dostawy, czy różnorodnych sprawach urzędowych. Najczęściej właściciele pozostają jedynym upoważnionymi osobami. Jest to najprostsza i nie wymagająca dodatkowych formalności kwestia reprezentowania. Właściciele podpisują dokumenty formalne, wystawiają faktury oraz parafują dokumenty urzędowe. Nie zawsze jedna taka sytuacja ma rację bytu. Jeżeli prowadzony rodzaj działalności gospodarczej wymusza, na właścicielu, częste przebywanie poza siedzibą firmy, to konieczne staje się upoważnienie innej osoby do zastępowania go w czasie nieobecności. Dobrym rozwiązaniem będzie pozostawienie kogoś z najbliższej rodziny. W przypadku firm rodzinnych to małżonkowie albo dorosłe dzieci właścicieli. Te osoby darzymy bowiem największym zaufaniem i możemy powierzyć im swoje kompetencje. Czasami jednak decydujemy się na upoważnienie obcej osoby pozostającej pracownikiem firmy. Zakres upoważnienia ustalany jest na podstawie pisemnego oświadczenia obu stron. Właściciel wyszczególnia zakresy działania, w których pracownik może samodzielnie podejmować decyzje, a pracownik decyduje się przyjąć owe upoważnienie. Dokument jest ogólnie dostępny i może zostać zweryfikowany przez zainteresowanych partnerów biznesowych.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!