Początki zawsze bywają trudne

Stojąc przed dylematem praca na etacie czy własna firma myślimy głównie o trudnych i ciemnych stronach własnego przedsięwzięcia. Dotkliwiej zdajemy sobie z tego sprawę zwłaszcza w obecnej kryzysowej sytuacji. Jednakże ryzyko jest wpisane w prowadzenie firmy, i jest ono obecne ciągle nawet w okresie dobrej koniunktury na rynku. Własny biznes to na pewno duża odpowiedzialność. Musimy zapoznać się z wieloma przepisami z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń i prawa pracy. Brak znajomości prawa nie zwalnia nas z obowiązku jego przestrzegania. Musimy wiedzieć, jakie dokumenty, co miesiąc musimy składać, jakie są terminy wpłat podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. W zależności od branży, w jakiej działamy mogą dojść też i inne przepisy, które dla własnego bezpieczeństwa. Potencjalnych partnerów w interesach sprawdzajmy. Pomoże to zminimalizować ryzyko natrafienia na osoby nierzetelne, czy wręcz oszustów. Sukcesy nasze firmy będą zależały tylko od nas, od naszej pomysłowości, kreatywności, umiejętności negocjacji. Zwłaszcza początkowy okres będzie dla nas trudny. Wszystko, bądź prawie wszystko będziemy musieli załatwiać samodzielnie. Mało kogo stać, na zatrudnianie wielu pracowników w momencie, gdy biznes dopiero startuje. Z czasem część obowiązków związanych księgowością, administracją przesuniemy na inne osoby. Sami możemy się już wtedy zajmować tylko strategią i rozwojem.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!