Pieczątka w firmie

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga posiadania pieczątki firmowej. Wydawać by się mogło, iż ten niewielkie przedmiot nie odgrywa aż tak wielkiego znaczenia. Wszelkie dokumenty firmowe, pisma urzędowe oraz deklaracje muszą jednak być opatrzone odpowiednią pieczęcią. Na pieczątce firmowej konieczne jest zamieszczenie podstawowych danych firmy. Pełna nazwa, dokładny adres zarejestrowania oraz numery NIP i REGON, to podstawa. Jest to konieczne zarówno dla naszych klientów, gdyż wprowadzają oni dokumenty do bazy swoich wydatków właśnie zaznaczeniem danych sprzedawcy, jak również dla ewentualnych urzędów kontrolujących podatnika. Pieczęć firmowa jest zatem o wiele ważniejszym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, aniżeli podpis właściciela. W chwili obecnej możemy bowiem przesyłać faktury droga elektroniczną bez koniecznego podpisu. Niemniej jednak wymagane jest opieczętowanie owych faktur. Wtedy to zyskują one ważność urzędowa. W przypadku wszelkiego rodzaju działań urzędowych nie obejdzie się bez pieczątki firmowej. Sytuacja jest na tyle poważna, że najczęściej wzywani jesteśmy do uzupełnienia tego braku. Bez pieczątki to zatem, jak bez ręki. Nie załatwimy żadnych spraw urzędowych, nie będziemy mogli złożyć deklaracji, nie będziemy w stanie wystawić poprawnej i ważnej faktury. Pierwszym kokiem działalności powinno być zatem wyrobienie odpowiedniej pieczęci przedsiębiorstwa.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!