Osiąganie zysków z wynajmu lokali mieszkalnych

Jedną z bardziej popularnych form inwestowania jest lokowanie środków pieniężnych w lokale mieszkalne przeznaczone do oddaniach w najem. Inwestycje tego typu są obarczone niewielkim stopniem ryzyka inwestycyjnego. Największe zyski możliwe są do osiągnięcia w dużych aglomeracjach, będących siedzibami licznych przedsiębiorstw dających miejsca pracy, a także siedzibami wyższych uczelni. W tego typu miastach występuje bardzo duże zapotrzebowanie na wynajmowanie lokali mieszkalnych zarówno przez środowisko studenckie, jak i przez młodych ludzi przybywających do dużych miast w poszukiwaniu pracy. W przypadku wynajmowania mieszkań studentom, największe zyski można osiągnąć w przypadku posiadania dużego lokalu – co najmniej 3 pokojowego. Im większa liczba wynajmujących studentów, tym szanse na osiągnięcie większych zysków. Tego rodzaju przychód można osiągnąć zarówno wówczas, gdy inwestor posiada wolne środki pieniężne, jak i wówczas, gdy decyduje się na inwestowanie pieniędzy pochodzących z kredytów bankowych. W takich sytuacjach odsetki od pożyczonych pieniędzy są w całości pokrywane z czynszów płaconych przez osoby wynajmujące dany lokal mieszkalny. Najczęściej wysokość wspomnianego czynszu jest zdecydowanie wyższa niż wysokość naliczanych odsetek, stąd pozostała część tej kwoty stanowi bez wątpienia zysk inwestora.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!