Niezapłacona faktura a podatek VAT

W przepisach prawa o podatku od towarów i usług VAT istnieje zasada, że podstawą naliczenia takiego podatku staje się wystawienie faktury sprzedażowej. Dla każdego przedsiębiorcy jest to zatem moment powstania obowiązku podatkowego. Nie jest to jednak należność samego przedsiębiorcy. Tak naprawdę, to ten właściciel przedsiębiorstwa przekazuje należność podatkową VAT swojego klienta na konto urzędu skarbowego. Dzięki działaniom właścicieli firm, urzędy skarbowe nie muszą samodzielnie dochodzić roszczeń z tytułu nieuregulowanych należności podatku VAT. W związku z powyższym, wszelkie odprowadzenia składek podatkowych powinny odbywać się po uregulowaniu omawianej faktury przez klienta. nic bardziej mylnego. Przedsiębiorca musi odprowadzić podatek w kolejnym miesiącu albo kolejnym kwartale , bez względu na termin uregulowania faktury lub też fakt jej nieopłacenia. W ten sposób zostajemy obarczeni odpowiedzialnością za nierzetelność naszego klienta. Urzędy skarbowe nie chcą problemów z niewypłacalnymi podatnikami, ani też z osobami unikającym obowiązków podatkowych. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem staje się przekazanie tych problemów przedsiębiorcom oraz pozostawienie dość radykalnych terminów regulowania podatku. Dopiero w tym roku sytuacja zaczęła ulegać przeobrażeniom i już coraz częściej mamy możliwość poczekania z terminem opłacenia podatku. Tylko takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcom na poprawne funkcjonowanie gospodarcze.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!