Kim jest przedsiębiorca?

Prowadząc biznes, stajemy się przedsiębiorcami. Każdy z nas niejednokrotnie używał tego terminu, mimo to nie wszyscy wiedzą, iż jest to również termin używany w polskim prawie. Warto zatem zapamiętać, iż przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który zajmuje się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Znajomość tej definicji jest istotna, gdyż można ją znaleźć w wielu ustawach, a należy wiedzieć, jak powinno się interpretować dotyczące nas akty prawne. Kto natomiast może być przedsiębiorcą? Podmioty te wymienione są w kodeksie cywilnym. Według niego może być to między innymi osoba fizyczna. Pojęcie to oznacza po prostu każdego człowieka. Oznacza to, że każda osoba prowadząca działalność, staje się w związku z tym przedsiębiorcą. Oprócz tego może nim być również osoba prawna. Jest to jednostka organizacyjna, jednak nie każda, a tylko taka, która według ustawy zyskuje osobowość prawną. Aby ją zyskać, trzeba taką jednostkę wpisać do odpowiedniego rejestru. Występuje także kategoria ułomnych osób prawnych. Wyliczenie typów osób prawnych można znaleźć w kodeksie cywilnym. Wszystkie te definicje są bardzo skomplikowane dla przeciętnego człowieka, który nie operuje swobodnie terminologią prawniczą. Warto tylko pamiętać, że prowadząc działalność stajemy się przedsiębiorcami. Jest to szczególnie istotne w przypadku przepisów dotyczących konsumentów, którzy są względem nas uprzywilejowani.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!