Jakie koszty możemy rozliczać w firmie

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pozwala na rozliczanie różnorodnych kosztów wynikających z podejmowanych działań. Katalog owych kosztów jest bardzo obszerny. Podstawowymi wydatkami są opłaty za posiadanie biura oraz wszelkie koszy związane z mediami i sieciami teleinformatycznymi. Zarówno kwoty miesięcznych opłat za wynajem lokalu, jak i koszty zużycia energii elektrycznej, czy wody pozostają w ramach wydatków firmowych. Przedsiębiorcy mogą również swobodnie rozliczać wszelkie koszty używania telefonów komórkowych oraz posiadania stałego dostępu do sieci internetowej. Wymienione wyżej rachunki stanowią podstawowe oraz najważniejsze elementy miesięcznych wydatków. Drugim aspektem kosztowym jest posiadanie pracowników. Kwoty wynagrodzenia oraz koszty ubezpieczenia pracowników są możliwe do odliczenia w ramach firmy. Również najemni zatrudnieni, a więc osoby wykonujące prace na zasadzie umowy o dzieło albo umowy zlecenie stanowią wydatki przedsiębiorców. Wszystkie te kwoty wykazujemy we właściwych deklaracjach podatkowych. W ramach firm możemy nabywać różnorodne sprzęty potrzebne do wykonywania zadań służbowych, rozliczać paliwo do samochodów firmowych oraz nabywać gadżety promocyjne dla klientów. Sposoby gospodarowania posiadanymi dochodami pozostają do samodzielnej decyzji przedsiębiorcy. Niemniej jednak, musza to być koszty, które można udokumentować jako wydatek firmowy.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!