Jak bezpiecznie inwestować swoje pieniądze

Mimo, iż na świecie panuje wielki kryzys ekonomiczny i od wielu lat jesteśmy świadkami upadania wielkich spółek, korporacji i przedsiębiorstw, a także większego ubożenia społeczeństw wielu krajów, wciąż występuje duże zainteresowanie narzędziami finansowymi, dzięki którym możliwe jest korzystne inwestowanie nadwyżek finansowych. Obecnie potencjalni inwestorzy mają do wyboru bardzo szeroką ofertę niezwykle zróżnicowanych produktów finansowych, począwszy od klasycznych lokat bankowych po inwestowaniu w akcje spółek. Bez wątpienia drobni inwestorzy, posiadający niewielkie sumy pieniędzy wybierają najbardziej pewne i obarczone niewielkim ryzykiem formy oszczędzania pieniędzy z możliwości ich niewielkiego pomnożenia. Są to przede wszystkim lokaty bankowe i rachunki oszczędnościowe. W zależności od wysokości oferowanego oprocentowania produkty te wzajemnie się uzupełniają. W przypadku osób posiadających duże sumy pieniędzy, tradycyjne produkty bankowe takie jak lokaty i rachunki, są mało opłacalną formą inwestowania pieniędzy. Zysk na poziomie 3 – 5 % w skali roku zdaje się być niezbyt wysokim w porównaniu z innymi, alternatywnymi formami inwestowania środków pieniężnych. Niezwykle popularne jest więc w przypadku osób zamożniejszych inwestowanie w nieruchomości, akcje, obligacje, papiery wartościowe, waluty i inne produkty strukturyzowane.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!