Inwestycje w waluty obce

Inwestowanie nadwyżek finansowych w waluty obce jest jedną z bardziej popularnych metod inwestowania. Ta forma uzyskiwania zysków była niezwykle popularna w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy w naszym kraju niezwykle popularna była waluta amerykańska, czyli dolary. Tego rodzaju inwestycje były opłacalne z dwóch powodów. Po pierwsze duży popyt na amerykańską walutę gwarantował stuprocentową możliwość jej odsprzedaży po wyższym kursie. Po drugie, z uwagi na wysoką inflację i deprecjację polskiej złotówki, możliwość ulokowania dowolnej wysokości nadwyżek finansowych, powodowało w dłuższym okresie czasu nie tylko możliwość uzyskania zysku, ale przede wszystkim uniknięcia straty wynikłej ze spadku wartości polskiej waluty. W obecnych czasach coraz rzadziej spotyka się tego rodzaju inwestowanie w waluty obce. Ten rodzaj inwestowania został przeniesiony na grunt profesjonalnych giełd walutowych, których użytkownikami mogą być zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby prywatne. W przeciwieństwie do zysku uzyskiwanego w ubiegłym stuleciu wynikającego z wzrostu wartości waluty, obecnie zysk można osiągnąć zarówno w przypadku wzrostu kursu waluty jak i w sytuacji jej znacznego spadku. Aby skorzystać z możliwości uzyskiwania przychodów ze spekulacji walutowych warto jednak skorzystać z narzędzi informacyjno – edukacyjnych, jakie oferowane przez większość platform transakcyjnych, w oparciu o które odbywa się większość inwestycji walutowych.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!