Inwestowanie na giełdzie walutowej

W porównaniu z innymi formami inwestowania nadwyżek finansowych, giełda walutowa jest niezwykle korzystnym rynkiem, na którym występuje bodajże największa płynność i największy dzienny obrót kapitałowy. Inwestowanie na giełdzie walutowej może odbywać się w dwojaki sposób. Jedną ze stron transakcji przeprowadzanych w ramach giełdy kapitałowej są inwestorzy, których główną formą inwestowania i zarabiania pieniędzy jest spekulacja giełdowa. Drugą stroną transakcji giełdowych są najczęściej podmioty gospodarcze trudniące się importem i eksportem różnorodnych dóbr (towarów i usług). W obrocie występujących w ramach giełdy walutowej biorą udział również banki centralne krajów, których waluta jest przedmiotem obrotu na giełdzie. Do zadań banków centralnych tych państw należy pilnowanie a jednocześnie zapobieganie pojawienia się zbyt natężonego wzrostu lub spadku cen konkretnej waluty a także prowadzenie interwencyjnej formy sprzedaży lub kupna rodzimej waluty. Uczestnikiem giełdy walutowej może być każda osoba mająca dostęp do komputera połączonego z siecią internetową. W przypadku przystąpienia do inwestycji w ramach giełdy walutowej nie trzeba być podmiotem gospodarczym, prowadzącym działalność gospodarczą. W tych transakcjach mogą brać udział również osoby fizyczne dysponujące środkami finansowymi na minimalnym poziomie 1000 złotych.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!