Główny Urząd Statystyczny dla przedsiębiorców

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga posiadania odpowiedniego wpisu do ewidencji urzędów statystycznych. One właśnie nadają nam numery REGON. Owe dokumenty realizowane są jednak w ramach „jednego okienka”, a więc urząd rejestrowy przekazuje wszystkie informacje o naszej firmie. Wielu przedsiębiorców nie ma styczności z urzędami statystycznymi, w ramach prowadzenia własnej firmy. Są to bowiem instytucje nie wymagające miesięcznych, ani kwartalnych deklaracji. Nie wszyscy również wykazują realizowanie zadań pozostających w kręgu zainteresowań urzędów. Niemniej jednak, istnieje wiele przedsiębiorstw oraz małych firm, które systematycznie zobligowane są do wypełniania różnorodnych ankiet oraz sprawozdań. Szczególnie firmy współpracujące na rynku międzynarodowych albo całkowicie działające na rynkach obcych podlegają różnorodnym statystykom. Obowiązkiem takiego biznesmana jest terminowe oraz rzetelne przekazywanie informacji do właściwego urzędu. Wszystkie niezbędne informacje oraz formularze otrzymujemy drogą mailową. Jest to zatem naszywki i bezproblemowy sposób komunikowania się z urzędami. Wypełnione ankiety również przekazywane są na drodze elektronicznej. Nie ma zatem konieczności drukowania oraz wysyłania papierowych egzemplarzy. Mimo tak uproszczonych form porozumiewania się oraz ograniczeniu formalności do minimum, urzędy statystyczne i tak pozostają w kręgu nie lubianych instytucji.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!