Duże problemy małych firm

Małe i średnie firmy są podstawą gospodarki każdego państwa. To one zatrudniają dużą liczbę pracowników i wypracowują sporą część dochodu narodowego. Bardzo często są to firmy rodzinne. Są może ostrożniejsze w swoich działaniach rynkowych, ale dzięki temu, ze nie stawiając wszystkiego na jedną kartę wykazują większą stabilność. Nie mniej jednak, muszą się takie firmy borykać z wieloma trudnościami. Małe firmy mają na przykład trudności z pozyskiwaniem kapitału. Banki, zwłaszcza obecnie, w dobie kryzysu nie są skłonne do podpisywania umów kredytowych z takimi firmami. Ciężko, więc się modernizować, inwestować w nowoczesne sprzęty, zwiększyć moce przerobowe. Małe firmy, często rodzinne nie są dla banków zbyt bezpieczne. Wyjściem jest możliwość skorzystania z unijnych funduszów pomocowych. Wymaga to trochę zachodu. Musimy wykazać, w jakich kierunkach będzie rozwijał się nasz biznes, udowodnić, że jesteśmy na tyle operatywni, że dotacja rzeczywiście wpłynie pozytywnie na rozwój firmy, a najlepiej, jeśli przy tej okazji powstaną nowe miejsca pracy. Kolejny problem małych firm to zarządzanie. Właściciele tychże przedsiębiorstw często nie maja merytorycznego przygotowania z zakresu marketingu, zarządzania finansami. Nie korzystają z obliczeń dotyczących np. wysokości marzy, dzięki czemu mogliby prognozować przychody. Szkoda, bo wtedy firmy te mogłyby szybko i efektywnie się rozwijać.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!