Dochód a przychód w firmie

Problematyka prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością rozróżnienia dwóch podstawowych kwestii finansowych. Mowa tutaj o pojęciu dochodu firmowego, a przychodu firmowego. Oba pojęcia nie są bowiem tożsame. Jeden i drugi zasób finansowych oznacza zupełnie inne kwestie. Pierwszym do omówienia powinien być przychód. Stanowią go wszystkie faktury sprzedażowe wystawione w ramach działania firmy. Przychodem zatem jest tylko kwota netto dodana ze wszystkich faktur. Nie jest to jednak suma, jaka pozostaje do naszej dyspozycji. Nie jest to również wartość brana pod uwagę w naliczeniach podatkowych. Przychód informuje nas o funkcjonowaniu gospodarczym posiadanego przedsiębiorstwa oraz o możliwościach danej firmy. Najważniejszy pozostaje jednak dochód. To jest właśnie suma, jaka pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów. Wydatki związane z prowadzeniem biura, tudzież koszty zatrudnienia pracowników będą wchodziły w skład odliczeń. Dochody firmowe obliczane są poprzez odjęcie wszystkich kosztów od wartości wystawionych faktur sprzedażowych. Dochód jest również podstawą naliczania należności podatkowych. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga dokładnego rozróżniania oby rodzajów środków. Obie kwestie jednak można łatwo ustalić. Wszelkie programy księgowe, jakie możemy stosować w firmie i przedsiębiorstwie samodzielnie naliczają poszczególne wartości. W naszej gestii pozostaje jedynie prawidłowe odczytywanie wyników sumowania.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!