Aport środków trwałych do spółki

Prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej to również opcje różnorodnych modyfikacji swojego przedsiębiorstwa. Na przestrzeni czasu konieczne staje się unowocześnianie wszystkich aspektów działania. Nic zatem dziwnego, że wielu właścicieli dokonuje zmian i przeobrażeń własnej firmy w bardziej skomplikowane, ale o wiele bardziej użytkowe formy organizacyjne. Wszelkie czynności modyfikacji wiążą się jednak z szeregiem problemów, jakie musimy rozwiązać. Najważniejszym problemem staje się przeniesienie własności firmy. Każde Przedsiębiorstwo posiada bowiem różnorodne środki trwałe. Są nimi samochody, czy komputery, które pozostają na wyposażeniu firmy. W skład takich środków wlicza się również różnorodne oprogramowanie kupione i rozliczane w danej firmie. Wszystkie te elementy trzeba wprowadzić na stan nowej jednostki jako aport. Problematyka aportu jest trudnym zagadnieniem księgowym. Raczej nie uporamy się z tym problemem bez pomocy specjalisty. Konieczne staje się bowiem dokonanie wyceny posiadanych zasobów. Jest to podstawa wprowadzenia owego materiału na stan nowej firmy, ale również podstawa opodatkowania. W działalności gospodarczej nie ma bowiem mowy o prezentach. Wszystkie aporty opodatkowane są podatkiem dochodowym. Niejednokrotnie koszty tego podatku są bardzo wysokie i przedsiębiorcy rezygnują z zabiegów przenoszenia środków. O wszelkich zmianach działalności warto zatem pomyśleć odpowiednio wcześniej.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!